Sunkel - components upholstery Europe

Kronika

70-léta

1.září 1970 založil Oswald Sünkel firmu "Oswald Sünkel průmyslové potřeby,která se především zabývala prodejem spojovacích  dílů vlnovci,potahovanými knoflíky a zapínáním,tak jako dalšími doplňky pro čalounickou techniku.Zákazníci pocházeli tehdy hlavně z oblasti Oberfranken/Horní Francko/.1978 vstoupil syn zakladatele po svém hospodářskopodnikovém studiu do podniku a rozšířil sortiment.To způsobilo,že mohlo být získáno mnoho nových zákazníků i z jiných hospodářských odvětví,což vedlo ke značnému růstu podniku a vyžádalo si navýšení skladové kapacity.

80-léta

Firma doplnila svou nabídku o výrobky tkaná a netkaná textilie.Kromě toho převzali Gert a Oswald Sünkel zastoupení rozpadající se konkurenční firmy LSB.Jako klíčové zastoupení se ukázal vysoce hodnocený program firmy LUSCH.Z toho vyplynul přibývají počet nových zákazníků,což vedlo ke zdvojnásobení obratu a počtu zaměstnanců.Podnik změnil svou právní formu

na "Sünkel Schrauben Prodejní s r.o.  a Gert Sünkel se stal jednatelem společnosti..

Poté,co se začalo s exportem - nejdříve do Rakouska,vstoupily skrz pád berlinské zdi neodkladně nové spolkové země do středu zájmu o rozšíření úsilí. Rychlým obchodováním a férovým jednáním s tehdy ještě nezkušenými východněmeckými zákazníky,mohlo být dosaženo velmi dobrých prodejních výsledků.

Pořízení dalších a větších nákladních automobilů garantovalo dodávku velkých výrobních sortimentů na všechna území Německa a enormně přispělo k dalšímu rozvoji.

90-léta

Ještě než existovaly státní příspěvky,investovala firma Sünkel do ochrany životního prostředí tím,že nechala instalovat dvě větrná kola a dvě solární zařízení.Kromě toho byl a je kladen důraz na třídění odpadů a zabránění ukládání odpadů,za což byla firmě Životním prostředím okresu Coburg udělena cena Podnik 1998.

Uprostřed 90let se snížil počet zákazníků v tehdejší DDR.Firma Sünkel rozpoznala včas exportní potenciál do střední a východní Evropy.Podniky se začaly zakládat ve Slovinsku, Rumunsku,Česku, Srbsku,Maďarsku,Estonsku, Litvě,Lotyšsku a na Slovensku.Stoupající podíl na vývozu se nejen vyrovnal,nýbrž vedl k dalšímu růstu.Sünkel se tak stal systematickým dodavatelem,který nabízí širokou paletu výrobků.

Bylo rozhodnuto,založit dceřinou firmu ve východní Evropě.V Polsku vznikla první pobočka - firma Sünkel Śruby Sp.z.o.o.

2000 - dnes

Nyní jsme známí a etablovaní po celé Evropě.Výsledky v Polsku a rostoucí poptávka po doplňcích k výrobě nábytku v jiných zemích přispívají ke vzniku dalších poboček v Česku,Rumunsku,Bosně a Slovinsku.Spolupráce s dynamicky se rozvíjejícími možnostmi nabízejících se dodavatelů z Číny,vytváří dále nové možnosti.

Dnes neseme jméno- „Sünkel Components Upholstery Europe”.Jsme zastoupeni v mnoha zemích Evropy a nabízíme rozsáhlý program produktů pro výrobu čalouněného a skříňového nábytku.

Naše skladová kapacita čítá přibližně 4000 palet,přičemž se zde týdně otočí něco kolem 60 tun vln.pružin a nejméně 200 tun textilií je permanentně naskladněno.

K dispozici Vám je dobře kvalifikovaný a zkušený tým.


stat4u