Sunkel - components upholstery Europe

Produkce bukových rýhovaných kolíků

Největší rostlinné skupenství v Bosně-Hercegovině tvoří lesy, z toho nejvíce lesy listnaté, které pokrývají cca.45 % území. V hlubších horských polohách rostou lesy  s vysokým podílem dubu a buku a v nejvyšších horských polohách jsou lesy smíšené s vysokým podílem borovice a smrku. Právě v tomto malebném prostředí, v obci Zepce, se nachází naše pobočka Sünkel Tisa. A poněvadž je zde velmi mnoho dřeva k dispozici, rozhodli jsme se zde pro výrobu rýhovaných kolíků. Posloužit Vám neviditelným spojením dvou dřevěných elementů. To je nejspíš jedna z nejstarších a nejznámějších metod. Ráda bych Vám krátce o tomto produktu povyprávěla a jeho výhody popsala.

Naše kolíky vyrábíme z bukového dřeva, které pochází ze starých zdravých stromů. To nám garantuje, že z nich získáme tvrdý materiál s vysokou trvanlivostí. Disponujeme třemi výrobními stroji, s kterými v hodině vyrobíme od 7.500 do 15.000 kusů. Při výrobě jsou kolíky pečlivě zbavené prachu, nařezané, a poté dvakrát ručně roztříděné. Tento proces umožňuje vytřídit kolíky nesplňující normy kvality.

Na “zevní straně” kolíku se nacházejí malé podlouhlé drážky, které splňují důležitou roli. Jistě víte, že chceme-li spojit dva dřevěné elementy, zaneseme  nejdříve lepidlo do předem vyvrtaného otvoru. Když tam potom strčíme i kolík, lepidlo se stejnoměrně kolem kolíku rozetře. Díky tomuto procesu se lepidlo nasákne do kolíků a ty budou větší.Právě tímto získáme odolné a stabilní spojení.

Napsala jsem toho relativně mnoho, odpusťte, ale ke kolíkům se nelze vyjádřit jen několika slovy.

Více informací a technické parametry naleznete v naší nabídce. Stačí jen jedno klinknutí...

 

Lejla

stat4u