Art. 7000

Art. 7000 – złącze mimośrodowe z ciężkim wprowadzeniem

A [mm] B [mm]
6,5 12

Kolor: naturalny nr 000 (bez powłoki)

Zapytanie produktowe