Art. 7045

Art. 7045 – złącze mimośrodowe z wycięciem okrągłym

A [mm] B [mm]
16,0 12,5
19,0 14,0

Kolor:
nikiel nr 074
brąz nr 083

Zapytanie produktowe

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.