Cążki do wyciągania zszywek

Wymienne ramiona chwytaka (hartowane)
Łatwe zwalnianie zacisku przez ramię dźwigni

Zapytanie produktowe