Cążki do wyciągania zszywek

Podnoszenie i łatwe zwalnianie zszywki
Końcówka utwardzona na końcu uchwytu do podnoszenia zszywek

Zapytanie produktowe