Igła APK-2 z uchwytem

Dostępne długości

  • 230 mm
  • 330 mm

Ø  5,5 mm

 

 

Zapytanie produktowe