Igła do przeciągania sztegu mocującego APK 2

Długość: 230 mm, 330 mm

Zapytanie produktowe