Pistolet pneumatyczny do guzików

Rozmiar
22”’, 24”’, 28”’, 32”’, 36”’, 30”’ B, 44”’

łatwe mocowanie gwoździ tapicerskich
Pistolet na sprężone powietrze

Zapytanie produktowe