Rolki obrotowe 1

Numer artykułu Rodzaj bieżnika Hamulec
1804/30 HT 30 31 2 x 11 70 11
1805/35 HT 35 36 2 x 1 3 70 12
1833/50 HT 50 49 2 x 1 2 50 18
1895/75 HT 75 78 2 x 1 3 50 22
1818/30 GU 30 31 2 x 11 70 11
1809/35 GU 35 36 2 x 11 70 12
1854/50 GU 50 49 2 x 1 2 50 18
1893/75 GU 75 78 2 x 1 3 50 22

Rodzaj bieżnika:
HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik

Element mocujący:
DRS – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką cynkową 8,5 mm
PL – płytka metalowa ocynkowana
DR – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką plastikową
DRG – trzpień metalowy ocynkowany z gwintem
UP – profil U metalowy ocynkowany

Lp. Rodzaj elementu mocującego Przykład
1 DRS
2 PL
3 DR
4 DRG
5 UP

Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:
Rodzaj rolki / Nr artykułu / rodzaj i numer elementu mocującego / kolor rolki

Np. Rolka obrotowa / 1805/35 / PL 2000/40 / czarna

Zapytanie produktowe