Rolki obrotowe 13

Numer artykułu Rodzaj bieżnika Hamulec
1540/50 HT 50 69 26 18 40 42 x 42 30 x 30 5,2
1540/75 HT 75 103 25 21 50 60 x 60 42 x 42 6,2
1540/100 HT 100 125 30 23 60 60 x60 42 x 42 6,2
1540/125 HT 125 150 32 30 60 60 x 60 42 x 42 6,2
1541/50 HT 50 69 26 18 40 42 x 42 30 x 30 5,2
1541/75 HT 75 103 25 21 50 60 x 60 42 x 42 6,2
1541/100 HT 100 125 30 23 60 60 x 60 42 x 42 6,2
1541/125 HT 125 150 32 30 60 60 x 60 42 x 42 6,2
1545/50 GU 50 69 26 19 40 42 x 42 30 x 30 5,5
1545/75 GU 75 103 25 21 50 60 x 60 42 x 42 6,2
1545/100 GU 100 125 30 23 60 60 x60 42 x 42 6,2
1545/125 GU 125 150 32 30 60 60 x 60 42 x 42 6,2
1544/50 GU 50 69 26 19 40 42 x 42 30 x 30 5,5
1544/75 GU 75 103 25 21 50 60 x 60 42 x 42 6,2
1544/100 GU 100 125 30 23 60 60 x 60 42 x 42 6,2
1544/125 GU 125 150 32 30 60 60 x 60 42 x 42 6,2

Rodzaj bieżnika:
HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik

Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:
Rodzaj rolki / Nr artykułu / kolor rolki

Np. Rolka obrotowa / 1805/35 / czarna

Zapytanie produktowe

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.