Rolki obrotowe 3

Numer artykułu Rodzaj bieżnika Hamulec
1894/75 HT 75 78 2 x 13 50 22
1892/75 GU 75 78 2 x 13 50 22

Rodzaj bieżnika:
HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik

Element mocujący:
DRS – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką cynkową 8,5 mm
PL – płytka metalowa ocynkowana
DR – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką plastikową
DRG – trzpień metalowy ocynkowany z gwintem
UP – profil U metalowy ocynkowany

Lp. Rodzaj elementu mocującego Przykład
1 DRS
2 PL
3 DR
4 DRG
5 UP

Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:

Rodzaj rolki / Nr artykułu / rodzaj i numer elementu mocującego / kolor rolki

Np. Rolka obrotowa / 1805/35 / PL 2000/40 / czarna

Zapytanie produktowe