Rolki obrotowe 4

Numer artykułu Rodzaj bieżnika Hamulec
1806/30 HT 30 34 2 x 5 20 10
1807/35 HT 35 38 2 x 13 70 12
1813/40 HT 40 48 2 x 10 40 16
1814/40 HT 40 48 2 x 8 30 16
1801/50 HT 50 59 2 x 12 50 18
1810/35 GU 35 38 2 x 11 70 12
1815/40 GU 40 48 2 x 8 30 16
1853/50 GU 50 59 2 x 12 50 18

Rodzaj bieżnika:
HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik

Element mocujący:
DRS – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką cynkową 8,5 mm
PL – płytka metalowa ocynkowana
DR – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką plastikową
DRG – trzpień metalowy ocynkowany z gwintem
UP – profil U metalowy ocynkowany

Lp. Rodzaj elementu mocującego Przykład
1 DRS
2 PL
3 DR
4 DRG
5 UP

Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:
Rodzaj rolki / Nr artykułu / rodzaj i numer elementu mocującego / kolor rolki

Np. Rolka obrotowa / 1805/35 / PL 2000/40 / czarna

Zapytanie produktowe