Rolki obrotowe 7

Numer artykułu Rodzaj bieżnika Hamulec
1803/35 HT 35 40 2 x 13 70 18
1808/35 GU 35 40 2 x 11 70 18

Rodzaj bieżnika:

HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik

Element mocujący:

DRS – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką cynkową 8,5 mm
PL – płytka metalowa ocynkowana
DR – trzpień metalowy ocynkowany z nakładką plastikową
DRG – trzpień metalowy ocynkowany z gwintem
UP – profil U metalowy ocynkowany

Lp. Rodzaj elementu mocującego Przykład
1 DRS
2 PL
3 DR
4 DRG
5 UP

Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:

Rodzaj rolki / Nr artykułu / rodzaj i numer elementu mocującego / kolor rolki

Np. Rolka obrotowa / 1805/35 / PL 2000/40 / czarna

Zapytanie produktowe