S clip nr 1

Maksymalny naciąg sprężyny podczas montażu: 27 kg
Średnica sprężyny: 3,6 mm, 3,8 mm, 4,0 mm
Certyfikat: LGA nr Q MBL N 939 1137
Metoda nabijania: ręcznie, za pomocą automatu EKM oraz urządzeń innych producentów.

Zapytanie produktowe