S clip nr 3 N

Maksymalny naciąg sprężyny podczas montażu: 16 kg
Średnica sprężyny: 2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Metoda nabijania: ręcznie, za pomocą automatu EKM oraz urządzeń innych producentów.

Zapytanie produktowe