S clip nr 4

S Clip nr 4
Maksymalny naciąg sprężyny podczas montażu: 30 kg
Średnica sprężyny: 3,6 mm, 3,8 mm, 4,0 mm
Metoda nabijania: ręcznie, za pomocą automatu EKM oraz urządzeń innych producentów.

Zapytanie produktowe

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.